అక్షర  నాదం -----మోపూరు పెంచల నరసింహం  వేదనా భరితమైన మేఘాలను చీల్చుకుని కురిసే...

March 20, 2016 | by 

రాబోవు...

December 25, 2014 | by 

రాబోవు రోజుల్లో -30

December 19, 2014 | by 

    ‘  సెల్ ‘ భయమాయె మదిలో !

December 4, 2014 | by 

ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా కవన గాన సిరి జ్యోత్స్నాఫణిజ గారి ఇంటర్వ్యూ జ్యోత్స్నాఫణిజ అందరిలా ఈ...

December 2, 2014 | by 

కొట్టు గది - మన్నవ గంగాధరప్రసాద్ [caption...

December 1, 2014 | by 

విషం కురిసిన రాత్రి రచన ———వారణాసి భానుమూర్తి రావు

November 29, 2014 | by 

పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం నిర్మాణ సంస్థ ----- గీతా ఆర్ట్స్,శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నటీ,నటులు ------ సాయి ధరం తేజ్,రెజీన,జగపతి బాబు,ప్రకాష్ రాజ్,తదితరులు నిర్మాత...

November 15, 2014 | by 

Telugu Cinema

November 14, 2014 | by