దర్శక దిగ్గజం "దాసరి"కన్ను మూత బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, మహా దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత, ప్రయోక్త, సామాజిక ఉద్యమకారుడు, పత్రికాధిపతి దాసరి...

May 31, 2017 | by 

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ లో గూండాయిజం              ...

October 21, 2014 | by