పూల బాణం                ...

May 17, 2017 | by 

  //మా అమ్మ// రచన: రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు  //  తెలుగు సేత: వర్చస్వి నే ఆడుకునే బొమ్మల మధ్య అల్లిబిల్లి ఊయల పాటలు మధురగానాలు...

April 21, 2017 | by 

అక్షర  నాదం -----మోపూరు పెంచల నరసింహం  వేదనా భరితమైన మేఘాలను చీల్చుకుని కురిసే...

March 20, 2016 | by 

దసరా శుభాకాంక్షలు1

October 21, 2015 | by 

రాబోవు...

December 25, 2014 | by 

రాబోవు రోజుల్లో -30

December 19, 2014 | by 

నగ్న చిత్రం --మోపూరు పెంచల నరసింహం ఇప్పుడంతా...

December 13, 2014 | by 

ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా కవన గాన సిరి జ్యోత్స్నాఫణిజ గారి ఇంటర్వ్యూ జ్యోత్స్నాఫణిజ అందరిలా ఈ...

December 2, 2014 | by 

గండం గడవలేదు --- 

November 3, 2014 | by