విషం కురిసిన రాత్రి
November 29, 2014 | by admin
విషం కురిసిన రాత్రి [కవిత]—వారణాసి భాను మూర్తి రావు

విషం కురిసిన రాత్రి రచన ———వారణాసి భానుమూర్తి రావు   అక్కడ దెయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తున్నాయి ఇక్కడ వేదాలు దెయ్యాలకు నేర్పిసున్నాయి ఈ రాత్రి ఎక్కడయినా అమృతం కురుస్తుందేమో నని వెతుకుతున్నాను శ్లోకాలన్నీ శోకాలై వినబడుతున్నాయి గేయాలన్ని గాయా లై బాధ పెడుతున్నాయి ఒక కవితా వస్తువు దొరుకుతుందేమో నని ఈ రాత్రంతా వెతుకు తున్నాను సత్య హరిశ్చంద్రులు కాటిక కాపరులై తచ్చాడుతున్నారు బృహన్నలు వీధుల్లో విహారం చేస్తున్నారు నా కక్కడ భార్యల్ని చంపిన భర్తలు భర్తల్ని […]

విషం కురిసిన రాత్రి

రచన ———వారణాసి భానుమూర్తి రావు

విషం కురిసిన రాత్రి

విషం కురిసిన రాత్రి

 

అక్కడ దెయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తున్నాయి

ఇక్కడ వేదాలు దెయ్యాలకు నేర్పిసున్నాయి

ఈ రాత్రి ఎక్కడయినా అమృతం కురుస్తుందేమో నని వెతుకుతున్నాను

శ్లోకాలన్నీ శోకాలై వినబడుతున్నాయి

గేయాలన్ని గాయా లై బాధ పెడుతున్నాయి

ఒక కవితా వస్తువు దొరుకుతుందేమో నని

ఈ రాత్రంతా వెతుకు తున్నాను

సత్య హరిశ్చంద్రులు కాటిక కాపరులై తచ్చాడుతున్నారు

బృహన్నలు వీధుల్లో విహారం చేస్తున్నారు

నా కక్కడ భార్యల్ని చంపిన భర్తలు

భర్తల్ని చంపిన భార్యలు

బిడ్డల్ని చంపిన తండ్రులు

తల్లి తండ్రుల్ని చంపిన బిడ్డలు

బ్రతకడం చేతకాని విద్యా వంతులు

అందరు కన బడుతున్నారు

ఈ రాత్రి కాళ రాత్రి కానే కాదు

పున్నమి రాత్రి విష నాగులు నాట్యం చేస్తా యంటారు

ఇక్కడ విష పురుగులు తిరుగుతున్నాయి

మనసంతా వితండ వాదమే

విధి రాసిన రాతలు అని పాత పాట పాడుతున్నాడొక్కడు

మనం రాసుకొన్న రాత అని వాడికి బహుశా తెలియదు

వీధి కుక్కలు పేవ్మెంట్ల మీద మొరుగుతున్నాయి

వాటితో పాటు దిక్కు మొక్కు లేని అడ్రస్ లేని మనుషులు

ఈ దేశం లో అడుక్కోవడం కొందరికి జన్మ హక్కు

రెక్కలు తెగిన పక్షుల్లాగా ఉడిగి పోయిన అమ్మా నాన్నల్ని

గెంటేసిన బిడ్డలు

రైల్వే ఫ్లా ట్ ఫామ్ లు గాక ఇంకెవ్వరు చేర దీస్తా రు ?

అన్నం  పెట్టే రైతన్నలకు అడుక్కు తినే కాలం వచ్చింది

ఏ బస్టాండ్ లో చూసినా వాళ్ళే !

రోడ్డు పక్కన నిలబడి చీకట్లో బే రా లడుతున్న ఒక స్త్రీ

బహుశా ఆర్ధిక శాస్త్రం బాగా ఔపసన పట్టింది

ఇన్ ఫ్లేష న్ (inflation ) అంటే ఎమిటొ ఆమెకు బాగా అర్థం అయ్యుంటుంది

ఈ దేశానికీ పట్టిన దౌర్భాగ్యం దరిద్రం

అస్తవ్యస్త మైన వ్యవస్థ బాగు పడే వరకు

ప్రతి రాత్రి విషం కురుస్తునే ఉంటుంది!

319 Comments
Leave a Reply

— required *

— required *

Theme by Design-Destination, powered by Design-Destination.